LEMURIEN

Min sanning är att Lemurien kommer att återuppstå på Gaia, i en annan form och skepnad än sist.
Att vi går mot en värld där kärleken leder oss och får ta störst plats.
Där vi älskar oss själva och därmed älskar varandra, Gaia och allt omkring oss.
Allt startar och slutar med vår egen läkning och självkärlek.

Tidigt i mitt uppvaknande kom minnen från Lemurien till mig. Jag träffade sedan själssystrar och bröder som jag har delat liv med på Lemurien och vi hjälpte varandra att läka, bl.a. traumat från Lemuriens fall. Ett trauma som har följt mig genom alla mina livstider på jorden fram till nu.

För mig är Lemurien ren villkorslös kärlek. Vi levde i total harmoni med varandra, Gaia och alla annat levande. Ingen var åtskild från någon annan. Vi var alla naturen. Vi kommunicerade med blommorna, landet och havet.
När vi först kom till Lemurien, till Gaia, var blommorna här för att välkomna oss. De hade en djup inre kunskap och visdom och vi lärde oss så mycket av dem. De var våra kloka äldre. De försåg oss med en sådan villkorslös kärlek, skönhet och healing. Vi tog hand om och vårdade dem genom hela deras livsförlopp.

Vattnet var också så viktigt. Vattnet var vårt livselixir. Det vårdade oss, det försåg oss med uråldrig visdom och kunskap även det. Livet skapades ur vatten. Det innehöll koder av ren kärlek och energi, som vi tacksamt försåg våra kroppar, våra kärl med. Vattnet kom direkt från källan, från Universum. Vi var alla sammankopplade, i Universum, på ett mer fysiskt sätt än idag. Vattnet var genomskinligt och skimrade i alla färger. 

Det fanns vackra kristaller över hela landet och vi smyckade oss med dem för att hedra våra kroppar. Allt på Lemurien var total och absolut ren skönhet.

Min sanning är att Lemurien kommer att återuppstå på Gaia, i en annan form och skepnad än sist. Att vi går mot en värld där kärleken leder oss och får ta störst plats. Där vi älskar oss själva och därmed älskar varandra, Gaia och allt omkring oss. Allt startar och slutar med vår egen läkning och självkärlek.

Mina målningar innehåller den Lemuriska energin och denna energi hjälper dig att öppna upp ditt hjärta, att hitta vägen hem. Till ditt hjärta, till kärleken. Vi är alla en.