Age of Aquarius - Arising

SEK 1,100.00

För varje lager av oss själva som vi läker så
reser sig själen och hjärtat starkare.
Vi får lättare att hitta in till vår sanna essens

och mycket av det som vi en gång såg som vår
verklighet, vår sanning, inser vi att det aldrig var.
Det var endast den sanning vi föddes in.
Vi stiger.


Akvarellmålning, original, 2021
300 g 100 procentigt bomulls papper med fine grain. Syrafritt och åldersbeständigt.
21 x 29,7 cm
Signerad

Vackert skimmer uppkommer i verket när ljuset faller på då det är målat med guldig och silvrig akvarellfärg på utvalda ställen.For each layer of ourselvs that we heal, the soul and heart rises stronger.

We find it easier to find our true essence and much of what we once saw as our reality, our truth, we realize never was.
It was only the truth we were born into.
We are rising.


Watercolor painting, original, 2021
300 g, 100 % cotton paper with fine grain. Acid free and age resistant.
21 x 29,7 cm
Signed

Beautiful glimmer arises in the work when the light falls on it as it´s painted with gold and silver watercolour in selected places.