Age of Aquarius - Bloom

SEK 1,100.00

Nu är tiden här för oss att blomma ut till den vackra och unika blomma vi är.
Att låta våra färger synas och inte dölja våra unika lager i en sluten knopp.
Nu är det dags att veckla ut oss, blad för blad, för att stå i vår fulla prakt.

Stolta och fria.

Akvarellmålning, original, 2021
300 g 100 procentigt bomulls papper med fine grain. Syrafritt och åldersbeständigt.
21 x 29,7 cm
Signerad

Vackert skimmer uppkommer i verket när ljuset faller på då det är målat med guldig och silvrig akvarellfärg på utvalda ställen.Now is the time for us to blossom into the beautiful and unique flower we are.
To let our colors show and not hide our unique layers in a closed bud.
Now it is time to unfold ourselves, petal by petal, to be able to stand in our full magnificence.
Proud and free.


Watercolor painting, original, 2021
300 g, 100 % cotton paper with fine grain. Acid free and age resistant.
21 x 29,7 cm
Signed

Beautiful glimmer arises in the work when the light falls on it as it´s painted with gold and silver watercolour in selected places.